ტექნიკური ექსპერტი: ლიფტი

2016-10-08

პოზიციის დასახელება: ლიფტის ექსპერტი

განათლება:       უმაღლესი ტექნიკური განათლება

გამოცდილება: ლიფტის ინსპექტირების, ექსპლუატაციის, შეკეთების 5 წლიანი გამოცდილება.

სამუშაოსაღწერა:

 • ტექნიკური დირექტორის დავალებით ინსპექტირების ჩატარება
 • ობიექტების ვიზუალური შემოწმება
 • ობიექტის ფუნქციონალური, დინამიკური და სტატიკური გამოცდა
 • ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობის შეფასება
 • ინსპექტირების ჩანაწერების წარმოება
 • ინსპექტირების შედეგების ანალიზი
 • ინსპექტირების ანგარიშის შედგენაში მონაწილეობა

სავალდებულოა შემდეგი საკითხების ცოდნა:

 • ლიფტის წარმოებისათვის გამოყენებული ტექნოლოგია.
 • ლიფტის გამოყენების წესები, ნებისმიერი ხარვეზი, რომელმაც შესაძლოა თავი იჩინოს ლიფტის  გამოყენებისას და ინსპექტირების დროს. (ტექნიკური რეგლამენტი ,,ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ’’ -საქართველოს მთავრობის 31.12.2013წ. № 446 დადგენილება, ტექნიკური რეგლამენტი ლიფტის უსაფრთხოების შესახებ – საქართველოს მთავრობის 20.07.2011 წ.  № 289 დადგენილებით.)
 • ლიფტის ინსპექტირების დროს აღმოჩენილი დარღვევების მნიშვნელობა

დამატებითი უნარები:

 • კომუნიკაბელურობა
 • აქტიურობა
 • ლოგიკური აზროვნება
 • დროის მართვა
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა
 • ოპერატიულობა
 • დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი
 • გუნდურად მუშაობის უნარი
 • დამარწმუნებელი კომუნიკაცია