გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების და ბუნებრივი აირის ავტომობილების გასამართი სადგურის ექსპერტი

2016-10-08

პოზიციის დასახელება: გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების და ბუნებრივი აირის ავტომობილების გასამართი სადგურის ექსპერტი

განათლება:უმაღლესი ტექნიკური განათლება

გამოცდილება:გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზებით ავტომობილების გასამართი სადგურის ექსპერტის 3 წლიანი გამოცდილება

სამუშაოს აღწერა:

 • ტექნიკური დირექტორის დავალებით ინსპექტირების ჩატარება
 • ობიექტების ვიზიულარი შემოწმება
 • საკომპრესორო დანადგარების შემოწმება
 • წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლების და მილგაყვანილობების ჰიდრავლიკური და პნევმატური გამოცდა
 • ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობის შეფასება
 • ინსპექტირების ჩანაწერების წარმოება
 • ინსპექტირების შედეგების ანალიზი
 • მონაწილების მიღება ინსპექტირების ანგარიშის შედგენაში

სავალდებულოა შემდეგი  საკითხების ცოდნა:

 • გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზებით ავტომობილების გასამართი სადგურის ტექნოლოგიური პროცესი.
 • გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზებით ავტომობილების გასამართი სადგურის მოწყობილობის ცოდნა, ნებისმიერი ხარვეზი, რომელმაც შესაძლოა თავი იჩინოს გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზებით ავტომობილების გასამართი სადგურის ინსპექტირების დროს. (ტექნიკური რეგლამენტი ,,გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების (პროპან-ბუტანი) გაზ-სავსები სადგურების, პუნქტების, ბალონების საშუალედო საწყობების, ავტომობილების გასამართი სადგურების, სარეზერვუარო, ჯგუფური და ინდივიდუალური გაზბალონიანი დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ’’ – საქართველოს მთავრობის 15.01.2014წ. №76 დადგენილება.)
 • გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზებით ავტომობილების გასამართი სადგურის ინსპექტირების დროს აღმოჩენილი დარღვევების მნიშვნელობა

დამატებითი უნარები:

 • კომუნიკაბელურობა
 • აქტიურობა
 • ლოგიკური აზროვნება
 • დროის მართვა
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა
 • ოპერატიულობა
 • დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი
 • გუნდურად მუშაობის უნარი
 • დამარწმუნებელი კომუნიკაცია