ჩვენი ტქენიკური ექსპერტები წარმოადგენს ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვან და ძვირფას რესურსს. სი ეი ინთერნეიშენალის ტექნიკური კარდები წარმოედგენს საქართველოს 20-ზე მეტ მოწინავე და ყველაზე ფართო გამოცდილების მქონე ექსპერტებს ყველა ტექნიკურ გარგში, რომელშიც ჩვენ მომხმარებელს ინსპექტირების მომსახურებას ვთავაზობთ.

ამასთან, მოთხოვნიდან გამომდინარე ჩვენ აქტიურად ვეძებთ თანამშრომლობისათვის ახალ ექსპერტებსაც. ვაკანსიები გამოქვეყნებულია ჩვენს ვებ გვერდზე და ჩვენ ველით გამოხმაურებას სათანადო კომპეტენციის მქონე დაინტერესებული პირებისაგან.