ამწე მოწყობილობის ექსპერტი

2016-10-08

პოზიციის დასახელება:  ამწე მოწყობილობის ექსპერტი

განათლება: უმაღლესი ტექნიკური განათლება

გამოცდილება: ამწე მოწყობილობის ექსპლუატაციის, შეკეთების, მონტაჟის, ინსპექტირების 5 წლიანი გამოცდილება

სამუშაოსაღწერა:

 • ტექნიკური დირექტორის დავალებით ინსპექტირების ჩატარება
 • ობიექტების ვიზუალური შემოწმება
 • ობიექტის ფუნქციონალური, სტატიკური და დინამიკური გამოცდა
 • ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობის შეფასება
 • ინსპექტირების ჩანაწერების წარმოება
 • ინსპექტირების შედეგების ანალიზი
 • მონაწილეობა ინსპექტირების ანგარიშის შედგენაში

სავალდებულოა შემდეგი საკითხების ცოდნა:

 • ამწე მოწყობილობის წარმოებისათვის გამოყენებული ტექნოლოგია.
 • ამწე მოწყობილობის გამოყენების წესები, ნებისმიერი ხარვეზი, რომელმაც შესაძლოა თავი იჩინოს ამწე დანადგარის გამოყენებისას და ინსპექტირების დროს.(ტექნიკური რეგლამენტი ,,ამწე მოწყობილობების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ’’-საქართველოს მთავრობის 31.12.2013 წ. № 429 დადგენილება.)
 • ამწე მოწყობილობის ინსპექტირების დროს აღმოჩენილი დარღვევების მნიშვნელობა

დამატებითი უნარები:

 • კომუნიკაბელურობა
 • აქტიურობა
 • ლოგიკური აზროვნება
 • დროისმართვა
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა
 • ოპერატიულობა
 • დამოუკიდებლად მუშაობი სუნარი
 • გუნდურად მუშაობის უნარი
 • დამაჯერებელი კომუნიკაცია